Świętuj Dzień Mamy z TOUS!

Weź udział w konkursie i wygraj fantastyczne nagrody:

Nagroda główna

2000pln

2000 zł na zakupy w TOUS

Wyróżnienia

3x1000pln

3x 1000 zł

Jaką SUPER-MOC ma Twoja Mama?

(wypełnij poniższy formularz)

Czas trwania konkursu: 15.05 - 24.05. Zwycięskie odpowiedzi wybierze jury. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.05.

Regulamin znajdziesz tutaj.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm., dalej UODO) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Oriens Bijou Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w konkursie,
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. prawidłowego przeprowadzenia konkursu – i w tym zakresie prawną podstawę przetwarzania danych osobowych stanowić będą  art. 23 ust. 1 pkt 3) UODO, a następnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  2. jeżeli dodatkowo wyrażą Państwo na to zgodę, to również w celach marketingowych Oriens Bijou Sp. z o.o. – i w tym zakresie prawną podstawę przetwarzania danych osobowych stanowić będą art. 23 ust. 1 pkt 1) UODO, a następnie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. dla celów prawidłowego przeprowadzenia konkursu – przez czas potrzebny do przeprowadzenia konkursu a następnie do chwili wygaśnięcia / przedawnienia roszczeń przysługujących uczestnikowi konkursu przeciwko administratorowi
  2. dla celów marketingowych – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub wyrażenia sprzeciwu
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. możecie Państwo wnieść skargę do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO