Regulamin sprzedaży wysyłkowej

WARUNKI UŻYTKOWANIA I WARUNKI ZAKUPU 

 

Niniejsze Warunki użytkowania i warunki zakupu (zwane dalej „Warunkami”) określają warunki korzystania z niniejszej witryny internetowej (https://touspolska.pl/) i zakupu zamieszczonych w niej produktów.

UWAGA:

Ze względu na kryzys sanitarny spowodowany przez COVID-19 czas dostawy może tymczasowo zostać wydłużony. W każdym przypadku będziemy Cię informować o statusie Twojego zamówienia.

Uważnie przeczytaj niniejsze Warunki oraz naszą Ogólną politykę prywatności i Politykę plików cookie, które są dostępne w witrynie internetowej. Niniejsze Warunki mogą być zmieniane, dlatego Twoim obowiązkiem jest ich okresowe czytanie w celu zapoznania się z warunkami obowiązującymi w momencie zakupu. W razie pytań możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu 22 230 23 94 lub wysłać wiadomość e-mail na adres info.pl@tous.com.

 

 1. WPROWADZENIE

Informujemy, że TOUS POLAND Sp. z.o.o. jest spółką odpowiedzialną za centralizację sprzedaży produktów TOUS. W związku z tym niniejsze Warunki użytkowania i warunki zakupu mają zastosowanie do relacji TOUS POLAND Sp. z.o.o. (zwaną dalej „TOUS” lub „Spółką”) a Tobą (zwanym/-ną dalej „Klientem”) odnośnie do wszystkich transakcji dokonywanych przez Ciebie w witrynie internetowej https://touspolska.pl/ (zwanej dalej „Sklepem internetowym”).

TOUS POLAND Sp. z. o. o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jest polskim podmiotem gospodarczym z siedzibą przy ulicy Emilii Plater 53, Warszawa, Polska, zarejestrowanym i wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem 0000839220, numer REGON 386003485 i posiadającą numer NIP: 5252822371.

 

 1. DANE I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Informacje lub dane osobowe przekazane nam przez Klienta będą traktowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w Ogólnej polityce prywatności Grupy TOUS oraz określonych politykach prywatności każdego formularza internetowego.

Korzystając z tej witryny internetowej, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych i oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. W związku z tym Klient zobowiązuje się:

 1. Korzystać z niniejszej witryny internetowej wyłącznie w celu przekazywania zgodnych z prawem zapytań lub składania zamówień;
 2. Nie dokonywać fałszywych ani nieuczciwych zamówień. W razie stwierdzenia fałszerstwa lub oszustwa TOUS jest upoważniona do anulowania zamówienia i poinformowania odpowiednich władz. TOUS nie przyjmuje też żadnego rodzaju odpowiedzialności za żadne szkody i/lub wydatki, które mogą z tego wyniknąć.
 • Dostarczyć TOUS swój adres e-mail, adres pocztowy i/lub inne dane kontaktowe w sposób prawdziwy i dokładny. Klient zgadza się też, że TOUS może skorzystać z tych informacji w celu skontaktowania się z nim w razie potrzeby.
 1. Nie korzystać niewłaściwie z tej witryny internetowej poprzez umyślne wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych bądź innych programów lub materiałów, które są szkodliwe technologicznie lub powodują powstawanie szkód. Klient nie będzie próbował uzyskać nieupoważnionego dostępu do niniejszej witryny internetowej, do serwera, na którym jest ona hostowana ani do serwera, komputera lub bazy danych powiązanych z naszą witryną internetową. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego ustępu może wiązać się z popełnieniem wykroczeń określonych w obowiązujących przepisach.

Klient oświadcza, że ma ponad 18 (osiemnaście) lat i posiada zdolność prawną do zawierania umów. W związku z tym TOUS może zweryfikować, przy pomocy dowolnych środków, jakie uzna za stosowne, spełnienie powyższego wymogu.

                              

 1. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG I PRODUKTÓW TOUS

Produkty oferowane w tej witrynie internetowej są dostępne wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku gdy Klient prosi o przesyłkę poza granice wyżej wymienionego terytorium, TOUS zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i/lub anulowania zamówienia.

Wszystkie zamówienia produktów TOUS są uzależnione od ich dostępności. W przypadku trudności z dostawą lub braku zapasów TOUS poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwróci mu wszelkie kwoty, jakie mogły zostać zapłacone.

 

 1. ZAMÓWIENIA

W jaki sposób składa się zamówienia?

Aby złożyć zamówienie, Klient musi postępować zgodnie z procedurą realizacji zakupu internetowego i kliknąć przycisk „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) w ciągu 24 godzin od jego złożenia. Klient zostanie również poinformowany pocztą elektroniczną, że zamówienie jest w trakcie wysyłki („Potwierdzenie wysyłki”). Klient może też sprawdzić status zamówienia w sekcji „Moje konto” lub dzwoniąc do Działu obsługi klienta.

Jeśli Klient pomylił się podczas wysyłania danych, może je zmienić w sekcji „Moje konto”; dane te będą mieć zastosowanie do przyszłych zakupów. Jeśli błąd dotyczy zamówienia w trakcie realizacji, Klient powinien skontaktować się z Działem obsługi klienta.

W jaki sposób realizowane są wysyłki i dostawy?

W momencie dokonywania płatności przez Klienta TOUS poprosi go o wybranie metody wysyłki w celu realizacji dostawy zamówienia. Koszty wysyłki różnią się w zależności od wybranej metody wysyłki i są automatycznie przetwarzane podczas procesu płatności oraz przed finalizacją zamówienia.

Zamówienia i potwierdzenia płatności otrzymane po godzinie 12:00 (czasu lokalnego) będą przetwarzane w następnym dniu roboczym.

Oferujemy następujące metody wysyłki:

 • Standardowa wysyłka lądowa (5–6 dni roboczych)

Czas dostawy zamówienia wynosi od 5 do 6 pełnych dni roboczych, od daty złożenia zamówienia i zapłaty odpowiedniej ceny. Dni robocze definiuje się jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt oznaczonych w oficjalnym kalendarzu.

* Ze względu na wspominany wyżej kryzys sanitarny spowodowany przez COVID-19 czas dostawy może ulec zmianie.

Koszt standardowej wysyłki lądowej wynosi 15,00 zł lub 20,00 zł w zależności od wybranej metody płatności.

Czy możliwe jest sprawdzenie statusu zamówienia i historii zamówień?

Jeśli Klient posiada własne konto w witrynie www.tous.com, może śledzić swoje zamówienia, odwiedzając stronę „Moje konto” i klikając „Zobacz moje zamówienie”. Klient może zobaczyć tam historię swoich zamówień oraz ich status.

Jeśli Klient nie jest zarejestrowany i nie posiada sekcji „Moje konto”, może bezpośrednio skontaktować się z Działem obsługi klienta TOUS, aby zapytać o status zamówienia.

Czy TOUS może anulować zamówienie?

TOUS zastrzega sobie prawo do anulowania dowolnego zamówienia (nawet po jego wcześniejszej akceptacji), nie ponosząc odpowiedzialności za żadne szkody i/lub wydatki, w następujących przypadkach:

 1. Gdy w sklepie internetowym wystąpił nieumyślny błąd; na przykład błąd dotyczący płatności lub zapasów;
 2. Gdy istnieją powody, aby sądzić, że Klient jest nieletni lub że użyta karta kredytowa nie spełnia wymogów opisanych w niniejszych Warunkach;
 • Gdy dane dotyczące płatności dostarczone przez Klienta są nieprawidłowe lub niemożliwe do weryfikacji;
 1. Gdy adres dostawy podany przez Klienta znajduje się poza terytorium lub zamówienie nie może zostać dostarczone na adres podany przez Klienta.

Po wykryciu któregokolwiek z tych przypadków TOUS powiadomi Cię o tym pocztą elektroniczną w celu rozwiązania problemu przed podjęciem jakichkolwiek działań.

 

 1. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU

Po otrzymaniu zamówienia zaleca się, aby Klient sprawdził stan zamówienia. W razie wykrycia wady lub niezgodności Klient może zdecydować się: (i) zwrócić produkt, a TOUS zwróci odpowiednią kwotę zakupu oraz wszystkie koszty wysyłki, które mogły zostać zapłacone, lub (ii) wymienić produkt na nowy w dobrym stanie, bez dodatkowych opłat.

 

 1. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

UWAGA:

Ze względu na kryzys zdrowotny spowodowany przez COVID-19 przerywa się naliczanie terminów zwrotu produktów podczas trwania stanu alarmowego.

W związku z tym w czasie trwania stanu alarmowego lub jego ewentualnego przedłużenia naliczanie terminów zwrotu produktów zakupionych w dowolnym formacie, osobiście lub za pośrednictwem Internetu, zostaje przerwane.

Naliczanie terminów zostanie wznowione po upływie ważności stanu alarmowego lub jego ewentualnego przedłużenia. Zatem gdy sytuacja wróci do normy, warunki ponownie będą następujące:

 1. Wymiana i zwroty

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient nie jest zadowolony z produktu zakupionego w https://touspolska.pl/, ma 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty zakupu, aby dokonać jego zwrotu.

TOUS zwróci pełną kwotę ceny produktu przy pomocy tego samego środka płatności, jaki został wykorzystany przez Klienta przy wstępnej transakcji. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni kalendarzowych od odbioru towarów w magazynach TOUS. Koszty wysyłki i zwrotu nie zostaną zwrócone w przypadkach, w których ma to zastosowanie. Koszty wysyłki zostaną zwrócone wyłącznie wtedy, gdy TOUS dostarczy inny produkt przez pomyłkę lub produkt z wadą.

Zwroty należy przesyłać do Centrum zwrotów TOUS na następujący adres:

Recepcja Arvato DC4

Kopytów 44D

05-870 Błonie

Zwroty TOUS

Dokonanie zwrotu należy do obowiązków Klienta, który musi dołączyć do niego potwierdzenie zakupu i odpowiedni certyfikat autentyczności. Produkt musi być w idealnym stanie i oryginalnym opakowaniu. W przypadku produktów perfumeryjnych opakowanie musi być oryginalnie zamknięte.

Czas, w jakim depozyt pojawi się na koncie Klienta zależy od jego banku.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w okresie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych bez konieczności podawania powodu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi powiadomić TOUS o decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie przy pomocy następujących środków:

 • Poczta

Klient może skorzystać z następującego tekstu, choć jego użycie nie jest obowiązkowe:

Do wiadomości:

Recepcja Arvato DC4

Kopytów 44D

05-870 Błonie

Zwroty TOUS

Ja, Pan/Pani _________________________, zamieszkały/-a pod adresem _________ niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży dotyczącej następującego towaru/następujących towarów (numer referencyjny każdego zakupionego produktu) ________________________ o numerze zamówienia____________________złożonym w dniu _____________________i otrzymanym w dniu____________________.

Data:

 

Podpis (tylko w formie papierowej):

 

 • Adres e-mail

Klient może skorzystać z formularza przedstawionego w poprzedniej części i wysłać go na następujący adres e-mail: info.pl@tous.com. 

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy TOUS zwróci Klientowi wszystkie płatności otrzymane po dokonaniu zakupu, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta metody dostawy innej niż najtańsza oferowana metoda dostawy), bez zbędnej zwłoki i w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania informacji przez Klienta o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

TOUS zrealizuje zwrot kosztów przy pomocy tej samej metody płatności, jaka została wykorzystana przez Klienta przy wstępnej transakcji.

TOUS może wstrzymać realizację zwrotu kosztów do momentu otrzymania produktów lub przedstawienia dowodu otrzymania ich zwrotu.

Klient musi zwrócić lub dostarczyć towary bezpośrednio bez zbędnej zwłoki i w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez niego informacji o odstąpieniu od umowy.

Zwroty należy przesyłać do naszego Centrum zwrotów na następujący adres:

Recepcja Arvato DC4

Kopytów 44D

05-870 Błonie

Zwroty TOUS

Dokonanie zwrotu należy do obowiązków i odbywa się na koszt kupującego, który musi dołączyć do niego potwierdzenie zakupu i odpowiedni certyfikat autentyczności. Produkt musi być w idealnym stanie i oryginalnym opakowaniu. W przypadku produktów perfumeryjnych opakowanie musi być oryginalnie zamknięte.

Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, będziesz ponosić odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z obchodzenia się z nimi, innego niż niezbędne do ustalenia ich charakteru, właściwości lub sposobu działania.

Więcej informacji na temat warunków zwrotów można znaleźć w części „Zwroty” sekcji „Pomoc”.

 

 1. ZAKUP W CHARAKTERZE GOŚCIA

Witryna internetowa TOUS umożliwia również zakupy za pośrednictwem opcji zakupów w charakterze gościa. W ramach tej formy zakupu Klient zostanie poproszony wyłącznie o podanie informacji niezbędnych do przetworzenia zamówienia.

Po zakończeniu procesu zakupu Klient będzie mógł zarejestrować się jako użytkownik lub kontynuować jako niezarejestrowany użytkownik.

 

 1. CENY I PODATKI

Widoczne w witrynie internetowej ceny produktów obowiązują w momencie zakupu. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, ale nie wpłynie to na zamówienia, które już zostały zaakceptowane.

Wszystkie ceny produktów, koszty wysyłki i inne usługi uwzględniają podatek VAT. Koszty wysyłki są dodawane do każdego zamówienia. TOUS zawsze poinformuje Cię o cenie całkowitej, w tym o wszystkich podatkach i innych kosztach, takich jak opłaty i możliwe koszty dostawy.

Klient wyraźnie upoważnia TOUS do wystawienia faktury w formacie elektronicznym, chociaż może w dowolnym momencie zasygnalizować chęć otrzymania faktury papierowej. W takim przypadku wystawimy i wyślemy fakturę w tym formacie.

 

 1. METODY PŁATNOŚCI

TOUS akceptuje następujące metody płatności:

 • PayU;
 • Przelewy24;
 • Za pobraniem.

W przypadku próby dokonania zapłaty w jakikolwiek inny sposób TOUS nie ponosi odpowiedzialności za utratę płatności ani żadne inne szkody spowodowane działaniem Klienta.

Płatność jest akceptowana wyłącznie w zł.

 1. OSTRZEŻENIE O FAŁSZERSTWIE

Produkty TOUS są dostępne wyłącznie w witrynie TOUS (https://touspolska.pl/), w sklepach TOUS i w oficjalnych punktach dystrybucji. Kupujący powinni zachować ostrożność w przypadku produktów sprzedawanych za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów. Aby uniknąć pomyłek, podczas zakupów w autoryzowanym punkcie wystawiany jest certyfikat autentyczności, który potwierdza legalność produktu i jego ważność w odniesieniu do wszelkich wad produkcyjnych.

Od momentu założenia w 1920 roku spółka TOUS dąży do zagwarantowania wysokiej jakości standardów w odniesieniu do wszystkich swoich produktów. Wszystkie produkty TOUS posiadają pieczęć wykonaną z metali szlachetnych: 18-karatowego złota (750/000) i srebra (925/000).

 

 1. OBSŁUGA KLIENTA

W razie jakichkolwiek roszczeń lub zapytań możesz skontaktować się z TOUS, korzystając z odpowiedniej sekcji witryny internetowej lub następujących środków komunikacji:

Numer telefonu: 22 2302394

Adres e-mail: info.pl@tous.com

 

 1. OBOWIĄZKI SPÓŁKI

TOUS gwarantuje jakość usługi zamówionej przez Sklep internetowy.

Gwarantujemy realizację wszelkich praw, jakie obowiązujące przepisy przyznają konsumentom i użytkownikom.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z niniejszych Warunków może skutkować zwrotem produktów lub anulowaniem usług zakupionych przez Klienta. 

 

 1. GWARANCJE

TOUS ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wszelki brak zgodności dostaw przez okres dwóch lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłącza się gwarancję z tytułu wszelkich szkód spowodowanych użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem oraz ogólnie wszelkie postanowienia wyłączone na mocy obowiązujących przepisów.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile wyraźnie nie ustalono inaczej w niniejszych Warunkach, odpowiedzialność TOUS w odniesieniu do dowolnego produktu zakupionego w witrynie internetowej będzie ściśle ograniczona do ceny zakupu tego produktu.

Wszystkie opisy, zdjęcia produktów, informacje i materiały znajdujące się w niniejszej witrynie są dostarczane w formie „takiej, jak jest”, bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, z wyjątkiem tych ustalonych przez prawo. Niektóre produkty mogą wydawać się nieco większe lub mniejsze w porównaniu z ich rzeczywistym rozmiarem ze względu na konfigurację ekranu i technikę fotograficzną. Inne produkty mogą być przedstawiane w rozmiarze większym niż ich rzeczywisty rozmiar, aby wyraźnie pokazać szczegóły, lub mniejszym niż ich rzeczywisty rozmiar, aby pokazać cały artykuł. W tym sensie, jeśli Klient podpisze umowę w charakterze konsumenta i użytkownika, TOUS ma obowiązek dostarczyć produkty zgodne z umową, ponosząc odpowiedzialność wobec Klienta za każdy brak zgodności istniejący w momencie dostawy produktu. Ponadto odcienie kolorystyczne na zdjęciach produktów w sklepie internetowym mogą zmieniać się przy zmianie rozdzielczości monitora i mogą różnić się od rzeczywistych kolorów.

Produkty, które sprzedajemy, mogą stanowić pewne warianty ze względu na właściwości naturalnych materiałów wykorzystywanych w ich produkcji. Te właściwości, jak np. m.in. różnice w kolorach, rozmiarach, teksturach, nie będą uznawane za wady lub błędy.

TOUS nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikające z ataku typu odmowa usługi, wirusów ani żadnych innych programów lub materiałów, które są technologicznie szkodliwe lub powodują powstanie szkód, które mogą mieć wpływ na komputer, sprzęt komputerowy, dane lub materiały Klienta w wyniku korzystania z tej witryny internetowej lub pobierania z niej treści bądź, w stosownych przypadkach, z przekierowywania do innych adresów.

 

 1. SIŁA WYŻSZA

TOUS nie ponosi odpowiedzialności za żadne naruszenia lub opóźnienia w realizacji żadnego z przyjętych zobowiązań, jeśli jest to spowodowane wydarzeniami, które znajdują się poza naszą racjonalną kontrolą („Działanie siły wyższej”).

Działanie siły wyższej obejmuje wszelkie działania, zdarzenia, brak realizacji, zaniedbania lub wypadki pozostające poza naszą racjonalną kontrolą oraz między innymi:

 1. Strajki, blokady lub inne działania przemysłowe.
 2. Rozruchy, rewolucje, inwazje, groźby lub ataki terrorystyczne, wojnę (wypowiedzianą lub nie) bądź groźby wojny lub przygotowania do wojny.
 3. Pożary, wybuchy, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwanie się ziemi, epidemię lub dowolne inne klęski żywiołowe.
 4. Brak możliwości korzystania z pociągów, łodzi, samolotów, transportu zmotoryzowanego lub innych środków transportu, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
 5. Brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych systemów telekomunikacyjnych.
 6. Ustawy, dekrety, rozporządzenia, regulacje lub ograniczenia organów rządowych lub publicznych.

Przyjmuje się, że wykonywanie zobowiązań zostanie zawieszone w okresie występowania „Działania siły wyższej”, a TOUS będzie przysługiwać przedłużenie terminu realizacji tych zobowiązań na okres czasu równy występowaniu „Działania siły wyższej”. TOUS wykorzysta wszelkie uzasadnione środki do zakończenia „Działania siły wyższej” lub znalezienia rozwiązania umożliwiającego TOUS realizację swoich zobowiązań pomimo „Działania siły wyższej”.

 

 1. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie prawa autorskie, zarejestrowane znaki towarowe i inne prawa własności przemysłowej i intelektualnej dotyczące całej zawartości witryny internetowej należą do TOUS lub osób, które przyznały TOUS licencję na ich wykorzystywanie.

 

 1. PISEMNA KOMUNIKACJA

Obowiązujące przepisy wymagają, aby część informacji lub komunikatów wysyłanych przez TOUS była przekazywana na piśmie. Klient, korzystając z niniejszej witryny internetowej, zgadza się, że większość z tych komunikatów z TOUS będzie w formie elektronicznej.

W związku z tym TOUS będzie kontaktować się z Klientem przy pomocy poczty elektronicznej lub publikując powiadomienia w witrynie internetowej. W celach umownych Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie tych elektronicznych środków komunikacji i uznaje zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi komunikacji pisemnej.

 

 1. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

Umowa jest wiążąca zarówno dla Klienta, jak i TOUS, a także dla ich następców prawnych, beneficjentów i cesjonariuszy. Klient nie może przekazywać, cedować, obciążać ani w żaden inny sposób przenosić umowy ani żadnych praw lub zobowiązań z niej wynikających, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody TOUS.

Możemy przekazywać, cedować, obciążać, podzlecać lub w inny sposób przenosić umowę lub wszelkie prawa lub obowiązki z niej wynikające w dowolnym czasie w okresie jej obowiązywania, bez wpływu na prawa Klienta.

 

 1. ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Brak wymogu TOUS w zakresie ścisłego przestrzegania dowolnego ze zobowiązań podjętych przez Klienta, wynikających z umowy lub niniejszych Warunków, lub brak realizacji przez TOUS praw lub działań, które mogą mieć zastosowanie na mocy niniejszej umowy lub Warunków, nie oznacza zrzeczenia się lub ograniczenia tych praw lub działań ani nie zwalnia Klienta z realizacji takich zobowiązań.

Żadne zrzeczenie się przez TOUS określonego prawa lub działania nie stanowi zrzeczenia się innych praw lub działań wynikających z umowy lub Warunków.

Żadne zrzeczenie się przez TOUS żadnego z niniejszych Warunków bądź praw lub działań wynikających z umowy nie będzie miało mocy prawnej, o ile nie zostanie wyraźnie ustalone, że jest to zrzeczenie się, a następnie sformalizowane i przekazane Klientowi na piśmie zgodnie z powyższymi postanowieniami.

 

 1. CAŁOŚĆ UMOWY I CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Niniejsze Warunki wraz z wszystkimi dokumentami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie stanowią całość porozumienia pomiędzy Klientem a TOUS w odniesieniu do jego przedmiotu. W związku z tym zastępują one wszelkie inne zobowiązania, porozumienia lub wcześniejsze przyrzeczenia uzgodnione pomiędzy Klientem a TOUS, zarówno ustnie, jak i pisemnie.

Klient i TOUS potwierdzają, że wyrazili zgodę na podpisanie umowy, nie opierając się na żadnym oświadczeniu ani przyrzeczeniu złożonym przez drugą stronę lub które można by wywnioskować z dowolnego oświadczenia lub pisma we wcześniej prowadzonych przez nich negocjacjach, z wyjątkiem tych wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.

Ani Klient, ani TOUS nie będzie mieć prawa do podjęcia żadnych działań w związku z nieprawdziwym oświadczeniem wystosowanym przez drugą stronę, ustnym lub pisemnym, przed datą zawarcia umowy (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało wystosowane w sposób nieuczciwy), a jedyne działanie, jakie druga strona podejmie będzie w przypadku naruszenia postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków.

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków lub którekolwiek z postanowień umowy uznano za nieważne i nieposiadające mocy prawnej na mocy prawomocnej decyzji wydanej przez właściwy organ, pozostałe warunki pozostają w mocy, bez uszczerbku ze strony niniejszej deklaracji nieważności.

 

 1. ZMIANY WARUNKÓW

TOUS zastrzega sobie prawo do korekty i zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Klient będzie podlegać politykom i Warunkom obowiązującym w momencie korzystania z niniejszej witryny internetowej lub złożenia każdego zamówienia.

 

 1. JĘZYK, OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I JURYSDYKCJA

Językiem formalizacji umowy pomiędzy TOUS a Klientem jest język polski.

Korzystanie z naszej witryny internetowej i umowy zakupu produktów zawierane przy pomocy witryny internetowej podlegają prawu hiszpańskiemu.

Wszelkie spory wynikające lub odnoszące się do korzystania z witryny internetowej lub wspominanych umów podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów i trybunałów miejsca zamieszkania/siedziby Klienta.

Komisja Europejska zapewnia konsumentom internetową platformę do rozstrzygania roszczeń dotyczących zakupów, która jest dostępna pod następującym łączem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/